Transformatiecoaching

Waarom?

De focus op structuurveranderingen in het sociaal domein maakt plaats voor steeds meer accent op de culturele veranderingen: hoe werken we werkelijk samen, hoe kan de professional invulling geven aan samenredzaamheid met de inwoner,  waar laat ik los of pak ik aan, hoe realistisch is uw droom, waar ligt de grens tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid, welke (management)ondersteuning vraagt de professional? In samen-kracht met Marc Bouwmeester bied ik u een oor en zoeken we samen naar wegen.

Hieronder staat een toelichting in de wij-vorm. In de praktijk heeft u van doen met één transformatiecoach. Voordeel is dat u de kracht van Marc of Martin op de achtergrond ook krijgt.

image

Als mensen hun eigen kracht versterken, kunnen zij beter omgaan met alle veranderingen die er zijn


"De aanpak stimuleert de eigen kracht van mensen en maakt dat ze van binnenuit in beweging komen."


Wat is het?

De vraag van betrokkenen is het uitgangspunt. Samen met medewerkers en leidinggevenden onderzoeken we wat nodig is om een stap verder te komen. We richten ons op belemmeringen die betrokkenen in het hier en nu ervaren om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen. We stimuleren leidinggevenden en medewerkers om zelf de regie te pakken, waardoor ze vertrouwen krijgen en nieuwe mogelijkheden gaan zien. Onze ervaring leert dat veel antwoorden in de organisatie liggen. Als coach kunnen wij versterken wat er al is en het aanwezige potentieel tot bloei laten komen.

Hoe werkt het?

Sparren
Mensen kunnen met ons sparren over mogelijke richtingen en oplossingen. We helpen om deze om te zetten in concrete keuzes en acties en denken mee hoe blokkades opgeruimd kunnen worden en er zo ruimte gecreëerd wordt voor vernieuwing.

Inspireren
Als transformatiecoach zorgen wij voor een ander perspectief door verrassende ervaringen en ontmoetingen te organiseren die mensen een nieuw perspectief geven of een ander licht op de zaak brengen, waardoor mensen nieuwe mogelijkheden gaan zien.

Verbinden
Als transformatiecoach zorgen wij voor een veilige setting waarin mensen elkaar in open, direct en persoonlijk contact ontmoeten. Uit ervaring weten wij dat een organisatie alleen vooruit kan als mensen elkaar weten te vinden en er voldoende nabijheid is.

Spiegelen
Wij kijken graag mee in de dagelijkse praktijk, in een teamoverleg, in een MT vergadering, een afdelingsbijeenkomst, een functioneringsgesprek. We geven terug wat we vanuit onze professionele achtergrond en ervaring zien gebeuren en geven daar betekenis aan.

Versterken eigen kracht
Als transformatiecoach gaan we aan de slag met mensen die zichzelf willen ontwikkelen. We stimuleren de autonomie van mensen, brengen het potentieel tot leven door mensen opnieuw bij zichzelf thuis te laten komen, dromen en verlangens wakker te maken en oude belemmeringen op te ruimen. Als transformatiecoach verbinden wij hoofd, hart, lijf en ziel. Als mensen hun eigen kracht versterken, kunnen zij beter omgaan met alle veranderingen die er zijn, meer verantwoordelijkheid dragen en hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling en innovatie van de organisatie. Dit kan in de vorm van persoonlijke coaching, leergroepen of bijvoorbeeld intervisie.

Wat levert het op?

De aanpak stimuleert de eigen kracht van uw mensen en maakt dat ze van binnenuit in beweging komen om in samen-kracht:

  • hun potentieel ontdekken, omarmen en inzetten in hun werk
  • mede gaan vormgeven aan de veranderingen in plaats van af te wachten
  • de eigen kracht, zelfregie en oplossend vermogen van de burgers versterken
  • meer verantwoordelijkheid dragen en zelfsturing toepassen
  • bijdragen aan ontwikkeling en innovatie van uw organisatie. 
Zo creëert u een duurzame organisatie, waarin uw mensen het beste uit zichzelf halen en de “dienstverlening van de toekomst” in samen-kracht mogelijk maken.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Eenvoudig, door te bellen of mailen met Marc Bouwmeester, marc@marcbouwmeester.nl 06-51999235 of met Martin Rommers van samen-kracht.