Thermometer

Waarom een thermometer?

De veranderingen in het sociaal domein gaan niet alleen over het uitvoeren van nieuwe wetten, maar vragen ook om een andere relatie tussen inwoners, professionals en de overheid. Bovendien gaat het om het opnieuw vormgeven van de dienstverlening en een andere invulling van de bekostiging van de zorgverlening. Nu is het tijd om de thermometer te steken in uw gemeente en u een spiegel voor te houden: ligt u op koers, bent u goed op weg, is bijsturing nodig of moet u de focus in zijn geheel verleggen? Daarbij gaat het niet om elkaar af te rekenen, maar om te leren en de toekomst nog beter voorbereid tegemoet te treden.

image

"Er is geen blauwdruk voor de aanpak binnen het sociaal domein. Iedereen is zoekende. "


Wat is het?

Wij kunnen u van dienst zijn met een snelle doorlichting op de aanwezigheid van een aantal ‘verplichte’ onderdelen (harde kant zoals beleidsregels) en door kwalitatief onderzoek op de meer zachte onderdelen zoals cliëntparticipatie en burgerbeleving. Het laatste doen we in samenwerking met het Nederlandse Analyse Centrum.

Hoe werkt het?

De thermometer is gebaseerd op een vaste methodiek, die door ervaren procesmanagers met een ruime praktische ervaring in het Sociaal Domein wordt uitgevoerd. Het onderzoek neemt drie dagen in beslag. De resultaten krijgt u dan binnen zeven werkdagen op een praktische en inzichtelijke wijze gepresenteerd. Geen dikke rapporten met standaard teksten en nietszeggende plaatjes. We gaan voor een direct toepasbaar resultaat!
 De methodiek is gebaseerd op eigen ervaringen van de uitvoerders in het Sociaal Domein. Op een heldere wijze krijgt u zicht op onderwerpen, die direct verband houden met de uitvoering en het resultaat van het Sociaal Domein: burgerkracht, beleidsdoelstellingen, uitvoering van taken, informatie en communicatie, processen, dienstverlening en organisatie, bestuurlijke verantwoording en managementsturing. Daarbij gaan
 we uit van een vaste methodiek die we toesnijden op uw gemeente. We richten ons op de toekomst en de conclusies kunnen direct worden vertaald naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

 

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Graag helpen wij van Ray Geerling Management & Consultancy en samen-kracht u om zicht te krijgen op de stand van zaken en u suggesties voor doorontwikkeling of verbeteringen te doen.

Welke vragen stellen we?

Bent u als gemeente tevreden over de wijze waarop de veranderingen zijn doorgevoerd en bent u voldoende toegerust om de nieuwe taken en opdrachten met het nodige succes te kunnen realiseren?

Wat is er goed gegaan, wat kan of moet er anders en op welke wijze kunt u zich verbeteren?

Kijkt u als bestuurder of manager voldoende vooruit om een succesvolle uitvoering in de toekomst waar te kunnen maken?