Serious game

Waarom een serious game?

De nieuwe organisatievormen van zorg en ondersteuning zijn op veel plaatsen nog sterk in ontwikkeling. De grootste kansen liggen op het helder krijgen van samenwerkingsrelaties en rolverduidelijking tussen (gemeentelijke) professionals onderling en met inwoners. In het nieuwe sociaal domein werken bijvoorbeeld gemeentelijke ‘beschikkers’ samen met voor hun ‘ nieuwe’ professionals vanuit de sociale teams, zorgaanbieders, huisartsen, medisch specialisten, het onderwijs en de justitieketen. Andersom telt dat net zo! Daarnaast hebben alle gemeenten een beleidsontwikkeling ingezet om inwoners meer vanuit eigen kracht te benaderen en eigenaarschap te geven bij de zorgtrajecten. Het zorgproces is dan ook niet ‘van’ de gemeente maar veel meer van gemeenteambtenaren, professionals en inwoners samen.

Dit vraagt om interactie tussen de spelers met behulp van ervaringsgericht leren in een setting waar je feedback krijgt op je handelen en veilig mag leren van fouten. Wij geloven erin dat (gemeentelijke) professionals in samen-kracht met inwoners de motor zijn van de verandering!

image

Interactie tussen de spelers met behulp van ervaringsgericht leren


"Wij geloven dat de veranderkracht in het sociaal domein ligt bij de
uitvoerend professionals in samen-kracht met inwoners."


Wat is het?

De game is een instrument om het gesprek tussen professionals die in
 het sociaal domein werken te ondersteunen. Het is minder belangrijk voor welke organisatie ze werken. Het is wel belangrijk dat ze actief zijn in het sociaal domein. De game heeft de vraag van inwoners als vertrekpunt en richt zich op de interactie tussen de spelers met behulp van ervaringsgericht leren.
 De deelnemers krijgen niet alleen een beter zicht op hun eigen rol in het proces, maar zien dan vooral ook in waarom zij samenwerken en wat de samenwerking hén oplevert.

Voor wie is het?

Wij geloven dat de veranderkracht in het sociaal domein ligt bij de uitvoerend professionals in samen-kracht met inwoners. De game is dus voor hen gemaakt. Daarbij is het belangrijk dat het bestuur en management ruimte geven om processen te optimaliseren.

Hoe werkt het?

We werken met maximaal vier groepen van drie personen. Een groep kan bijvoorbeeld bestaan uit medewerkers van een sociaal team, jeugdhulpverleners, wmo consulenten, gemeentelijk beschikkers of lokale werkgevers. De game kan ook in meerdere ruimten worden gespeeld zodat meer spelers deel kunnen nemen. Dat bepalen we graag samen. De deelnemende professionals behandelen zorgvragen die ingebracht worden door inwoners, liefst uit de eigen gemeente. Anders hebben wij realistische casuïstiek beschikbaar. Deelnemers geven op basis van de zorgvraag weer hoe zij het proces graag zien. Dat doet de professional vanuit een ‘gekochte’ handelingsstrategie. Daarna kunnen de andere deelnemers en de inwoner feedback geven op basis van de principes van intervisie.

De kracht van de game

Voorafgaand aan de game tekenen de deelnemers (per rol) het huidige proces met ‘een zorgvraag van een inwoner’ als startpunt. Na de game doen de deelnemers dat nogmaals, maar dan gezamenlijk op basis van de gespeelde game. Dit creëert bewustwording en mogelijkheden tot procesoptimalisatie. We richten ons op vorming van communities van professionals die elkaar steeds beter weten te vinden om hun werk zo goed mogelijk te doen. Altijd met de zorgvraag van een inwoner als vertrekpunt. De game kan goed werken als versnelling om het samenwerken te versterken.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Graag helpen wij van MVR&Partners en samen-kracht in het meedenken. Om te beginnen bij het helder krijgen van uw specifieke situatie om dit spel te willen gaan spelen. Daarna bepalen we graag in overleg welke spelers deel kunnen nemen aan het spel en binnen welke context. Graag laten we ons uitnodigen bij u aan tafel. Dan nemen wij het fysieke spel voor u mee om een beter beeld te geven.