AanTafel!

Waarom AAN TAFEL!

De maatschappij verandert, ook de manier waarop de zorg en ondersteuning is ingericht. Steeds meer wordt een beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid en willen we minder bureaucratie. Deze vernieuwingen kunnen alleen succesvol verlopen als we dit samen doen.

Maar hoe kunt u als inwoner, professional en gemeente daaraan bijdragen?
 Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt?
 Heeft u een idee hoe het anders kan? Wilt u hier samen met anderen, open en transparant aan werken?

Als u dit herkent dan is de werkwijze van AanTafel! een goed middel.


"Altijd gaat het om mensen die iets willen veranderen. En die het initiatief willen nemen
in de overtuiging dat de uitkomst beter is als je het samen doet"


Wat is het?

Iedere inwoner, professional of medewerker van de gemeente die de keuze maakt om zich actief betrokken te voelen bij zorg en ondersteuning staat rondom een denkbeeldige tafel. Iedereen kan ideeën of plannen op tafel leggen en anderen vragen om te helpen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een andere vorm van dagbesteding, een idee om mantelzorg te verlichten, de verbondenheid in de buurt te verstevigen of de toegang tot zorg te vereenvoudigen. Ieder blijft zelf de eigenaar van het idee. De enige verplichting is dat er altijd een inwoner, een professional en een medewerker van de gemeente aan tafel zit. Want vernieuwen doe je samen! Wat er aan tafel gebeurd is zichtbaar voor iedereen. Zo benut je de kracht van iedereen en bouw je aan onderling vertrouwen.

Voor wie is het?

AanTafel! is voor iedereen die zich betrokken voelt bij de zorg en ondersteuning. Dat zijn bijvoorbeeld inwoners zoals buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers van verenigingen of cliënten. Of professionals zoals onderwijzers, ondernemers, jeugdhulpverleners, ambulant begeleiders of sociaal werkers. Of medewerkers en bestuurders van gemeenten. Altijd gaat het om mensen die iets willen veranderen. En die het initiatief willen nemen in de overtuiging dat de uitkomst beter is als je het samen doet.

Hoe werkt het?

De initiatiefnemer stelt de vraag via www.aantafel(uwgemeente).nl. Op de site kunt u een idee pinnen, ondersteuning kenbaar maken of vanuit een lopende tafel een ondersteuningsvraag stellen. Als u een idee of plan pint dan bekijkt u samen met een AanTafel!coach of de vraag zich leent voor een AanTafel! of dat het beter op een andere manier aangepakt kan worden. Een AanTafel!coach is een getrainde vrijwilliger. We bespreken wie we graag AanTafel! willen hebben, wat het verwachte resultaat is en langs welke weg de initiatiefnemer daar denkt te komen. Op basis daarvan volgt een gezamenlijk besluit of we van start gaan. De juiste vraag en de juiste mensen aan tafel doen de rest.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Graag helpen wij van AanTafel! in het meedenken bij wat in de meeste gemeenten de transformatie heet. Dit concept kan u daarbij helpen. Het is zo flexibel opgebouwd dat u zelf accenten aan kunt brengen. U kunt tevens gebruikmaken van een AanTafel! Academy: op basis van opgedane ervaringen bespreken inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente aan de hand van verschillende thema’s de voortgang van de verandering.

Wij kunnen het complete proces ondersteunen of anderen bij de uitvoering coachen. Om te beginnen komen wij graag vrijblijvend bij u aan tafel.

Online ondersteuning

Het concept AanTafel! wordt ook online ondersteund. Door een interactieve website worden inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente verbonden. Op de site komt vraag en aanbod bij elkaar.

Iedereen in de gemeente kan ideeën indienen voor nieuwe tafels, kan aanschuiven bij een bestaande tafel of een aanbod doen om een bijdrage te leveren aan het AanTafel! concept.
 Op deze site kunt u een voorbeeld zien van het interactieve platform zoals deze in de praktijk kan worden gebruikt.