Hoe kunnen inwoners, professionals
en medewerkers van de gemeente elkaar versterken?

Het verbinden van talenten in de samenleving. Dat is mijn missie. Het E-Book AanTafel! beschrijft praktisch hoe je in 7 stappen samen aan de slag kunt gaan in je gemeente. Om de samenwerking radicaal te verbeteren tussen inwoners, professionals in zorg, welzijn en leefbaarheid en medewerkers en bestuurders van gemeenten. Met gedragen initiatieven, meer innovatie en minder zorgkosten als resultaat.

 

Download gratis e-book

Samen aan de slag met

image

AanTafel!

Stel je eens voor….dat inwoners met hun talenten elkaar helpen om een goed idee werkelijkheid te laten worden. Waar mensen elkaar uitdagen om knelpunten samen op te lossen. Waar het vanzelfsprekend is dat mensen in een gemeente samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Met als opbrengst gedragen initiatieven, meer innovatie, minder zorgkosten. Maar hoe doe je dat? In samen-kracht met Hajo Rietman van ontwikkelding is de werkwijze AanTafel! voor u ontwikkeld. Jelle Gotjé van solviteers heeft samen met ons een interactief platform ontwikkeld.

Lees verder
image

Serious game

Uitvoerend professionals hebben een belangrijke taak in de toegang en toeleiding tot zorg en ondersteuning. Of het nu gaat om algemene voorzieningen of specialistische ondersteuning in Jeugdhulp, WMO, Participatiewet of Passend Onderwijs. Daarom is het zo belangrijk dat al die professionals als spelers in een team op elkaar zijn ingespeeld. Om goed te weten wat de eigen rol is en die van een ander en zo te komen tot optimale samenwerking. In samen-kracht met Olav Allema van MVR&Partners is een serious game ontwikkeld dat de spelers laat zien waar verbeterkansen liggen voor het eigen deel en in de samenwerking.

Lees verder
image

Thermometer

Er is veel veranderd binnen het sociaal domein. U heeft deze veranderingen als gemeente met inzet van veel netwerkpartners, inwoners, medewerkers en middelen gerealiseerd. De komende jaren gaat het om verdieping en aanpassingen aan de sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In samen-kracht met Ray Geerling Management & Consultancy is een praktische thermometer ontwikkeld die u als gemeente een spiegel weet voor te houden: ligt u op koers, is bijsturing nodig of moet u de focus verleggen?

Lees verder
image

Transformatiecoaching

De focus op structuurveranderingen in het sociaal domein maakt plaats voor steeds meer accent op de culturele veranderingen: hoe werken we werkelijk samen, hoe kan de professional invulling geven aan samenredzaamheid met de inwoner,  waar laat ik als gemeente los of pak ik aan, hoe realistisch is uw droom, welke (management)ondersteuning vraagt de professional? In samen-kracht met Marc Bouwmeester bied ik u een oor en zoeken we samen naar wegen.

Lees verder