Hoe kunnen inwoners, professionals
en medewerkers van de gemeente elkaar versterken?

Door talenten samen te bundelen is het mogelijk een stap verder te komen dan alleen op eigen kracht. Dat noem ik samen-kracht. Het is mijn missie dat inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente op basis van gelijkwaardigheid en transparantie het echte gesprek met elkaar voeren en verder komen door in samen-kracht aan de slag te zijn. Zoekt u een helpende kracht om dat mogelijk te maken? Iemand die anders durft te denken én te doen en altijd in samen-kracht met andere professionals werkt? Graag ga ik samen met u aan de slag.

 

Waar staat samen-kracht voor?

Samen aan de slag met

image

AanTafel!

Er zijn veel goede, creatieve ideeën bij inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente hoe we de zorg en ondersteuning beter kunnen maken. Door krachten te bundelen en actief mee te doen op basis van gelijkwaardigheid en transparantie is dat mogelijk. Laten we onze goede ideeën samen omzetten in daden! Maar hoe doe je dat? In samen-kracht met Hajo Rietman van ontwikkelding is de werkwijze AanTafel! voor u ontwikkeld. Jelle Gotjé van solviteers heeft samen met ons een interactief platform ontwikkeld.

Lees verder
image

Serious game

U wilt als gemeente er alles aan doen dat iedereen in de gemeente zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving. Het kan gaan om lichte ondersteuning die vrij toegankelijk is of meer specialistische zorg waar een beschikking voor nodig is. Het is enorm belangrijk dat u met elkaar als inwoners, professionals in het sociaal domein en medewerkers van de gemeente het proces scherp heeft. In samen-kracht met Olav Allema van MVR&Partners is een spel ontwikkeld dat de spelers laat zien waar verbeterkansen liggen voor het eigen deel en in de samenwerking.

Lees verder
image

Thermometer

Er is veel veranderd binnen het sociaal domein. U heeft deze veranderingen als gemeente met inzet van veel netwerkpartners, inwoners, medewerkers en middelen gerealiseerd. De komende jaren gaat het om verdieping en aanpassingen aan de sociale, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In samen-kracht met Ray Geerling Management & Consultancy is een praktische thermometer ontwikkeld die u als gemeente een spiegel weet voor te houden: ligt u op koers, is bijsturing nodig of moet u de focus verleggen?

Lees verder
image

Transformatiecoaching

De focus op structuurveranderingen in het sociaal domein maakt plaats voor steeds meer accent op de culturele veranderingen: hoe werken we werkelijk samen, hoe kan de professional invulling geven aan samenredzaamheid met de inwoner,  waar laat ik als gemeente los of pak ik aan, hoe realistisch is uw droom, welke (management)ondersteuning vraagt de professional? In samen-kracht met Marc Bouwmeester bied ik u een oor en zoeken we samen naar wegen.

Lees verder